Fundusze unijne

  • Oiko
  • /
  • Dofinansowania UE

Projekty realizowane z udziałem Funduszy Unii Europejskiej

Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

OiKO Fabryka Mebli Marian Gierszyński informuje, że zawarła umowę nr  POPW.01.05.00-28-0217/20-00 na realizację projektu pt.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla OiKO Fabryka Mebli Marian Gierszyński”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Opis projektu: Wsparcie otrzymane w ramach projektu będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb firmy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19

Beneficjent: OIKO FABRYKA MEBLI MARIAN GIERSZYŃSKI
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miejscowość: Nowe Miasto Lubawskie
Wartość projektu: 320.446,68 PLN
Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 320.446,68 PLN